اسکنر تخت ( فلت ) HP-2410 مشاهده عکس بزرگتر

اسکنر تخت ( فلت ) HP-2410

کیفیت اسکن سخت افزاری ‎1‎2‎0‎0 * ‎1‎2‎0‎0 dpi
کیفیت اسکن نوری ‎1‎2‎0‎0 dpi
نوع فایل ورودی : BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF Compressed, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text

جدید

مشخصات

نوعاسکنر فلت
کاربریخانگی
نوع تغذیه سندفلت
سرعت اسکن رنگی21 ثانیه برای هر برگ A4
اسکن از نگاتیوندارد
وضوح اسکن1200*1200 dpi
عمق اسکن48 بیت
حداکثر سایز کاغذحداکثر A4
سیستم عاملCertified for Windows Vista™; Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® XP Media Center; Windows® 2000; Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 or higher
اسکن دوروندارد
نوع اتصالUSB2